KON
TAKT
FOR SMÅ OG STORE
BEDRIFTER
FOR SMÅ OG STORE BEDRIFTER FOR SMÅ OG STORE BEDRIFTER
Aktiv Bedriftsservice har lang erfaring med leveranse av vaktmesteroppdrag til kunder av ulik størrelse i Oslo. Vi tilbyr vaktmestertjenester til små og store næringsbygg, borettslag og offentlige bygg både i Oslo- og Drammens-området.

VAKTMESTERTJENESTER

Vi har kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring. Vi leverer vaktmestertjenester med faste timeantall per uke eller tjenester etter tilkalling, tilpasset kundens behov.


Vi kan tilby brøyting, feiing, renhold av fasader, avfallshåndtering, små og store reparasjoner og lignende. Vi har maskiner, utstyr og godt kvalifisert arbeidskraft til å utføre arbeidet med høy kvalitet og presisjon.


Ta kontakt for uforpliktende befaring og løsningsforslag fra våre dyktige medarbeidere!